2022-10-21

FELHÍVÁS!


AZOK FIGYELMÉBE, AKIK NEM CSATLAKOZTAK RÁ A SZENNYVÍZHÁLÓZATRA

Egyéni szennyvízgyujto rendszerek nyílvántartási bejelentése/regisztrációja A 2022. május 26-án megjelent 714-es határozat értelmében a magán- és jogi személyek kötelesek nyílvántartásba bejelenteni a tulajdonukban lévo egyéni szennyvízgyujto rendszert (emésztogödört) a bekötéstol (üzembehelyezéstol) számított legtöbb 120 napon belül. Ezt a Érsemjéni Polgármesteri Hivatal urbanisztikai osztályán tehetik meg. FIGYELEM! A bejelentési kötelezettség ugyanúgy vonatkozik azon tulajdonosokra is, akik a jogszabály érvénybelépése elott helyezték üzembe a rendszert. Ebben az esetben a jogszabály érvénybelépéstol számított 180 napon belül kötelesek ezt megtenni.
R;szletek a csatolt dokumemtumokban:
Felhívás
Formanyomtatvány
714-es Kormányhatározat
Regiszter modell